Κατηγοριες

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Οι παρόντες γενικοί όροι εφαρμόζονται και είναι ισχυροί και δεσμευτικοί για κάθε χρήστη ο οποίος περιηγείται στην ιστοσελίδα και τα τμήματα αυτής που είναι αναρτημένα στο διαδίκτυο υπό το όνομα χώρου “e-kounouvelis.gr”, 
καθώς και σε κάθε άλλη ιστοσελίδα που έχει αναρτηθεί σε δευτερεύον του ως άνω όνομα χώρου (subdomain).
 
2. Η περιήγηση στην ιστοσελίδα και η χρήση των πληροφοριών ή των υπηρεσιών που αυτή διαθέτει, συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων, οι οποίοι είναι ανά πάσα στιγμή και χωρίς κανένα περιορισμό
διαθέσιμοι προς ανάγνωση και μελέτη 
 
 
3. Η παρούσα ιστοσελίδα αποτελεί χώρο παρουσίασης προβολής και λειτουργίας του διαδικτυακού καταστήματος "e-kounouvelis.gr”, περιέχει πληροφορίες για την επιχείρηση και την οργάνωση αυτής, 
καθώς και το ηλεκτρονικό κατάστημα αυτό καθεαυτό από το οποίο σύμφωνα με τα κάτωθι ειδικότερα οριζόμενα οι καταναλωτές μπορούν να συμβάλλονται με την επιχείρηση και να αγοράζουν εξ αποστάσεως τα διατιθέμενα προς πώληση προϊόντα.
 
Ορισμοί
Χάριν συντομίας θα χρησιμοποιούνται εφεξής οι ακόλουθοι όροι:
Α.Ως “Κατάστημα” ορίζεται το ηλεκτρονικό διαδικτυακό κατάστημα πώλησης προϊόντων που έχει αναρτηθεί και λειτουργεί στον παρόντα ιστοχώρο
Β. Ως “Πωλήτρια” ορίζεται η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “ΚΟΥΝΟΥΒΕΛΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ.”, με έδρα την οδό Σαπουντζάκη αριθμός 7 στο δήμο Νέας Ιωνίας Αττικής  
ΤΚ 14231 ΑΦΜ: 081362163 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών, η οποία είναι η αποκλειστική διαχειρίστρια της παρούσης ιστοσελίδας και αντισυμβαλλόμενη πωλήτρια για κάθε πώληση που συμφωνείται δια της ιστοσελίδας αυτής.
Γ. Ως “Αγοραστής” ορίζεται κάθε χρήστης της ιστοσελίδας που φυλλομετρά – περιηγείται – στις ενότητές της, είτε συμβάλλεται με την Πωλήτρια είτε όχι δια του παρόντος ιστοχώρου – καταστήματος.
Δ. Ως “Προϊόντα” ορίζονται όλα αδιακρίτως τα προς πώληση υλικά, εμπορεύματα, προιόντα κλπ από το Κατάστημα
 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της μεταξύ μας συνδιαλλαγής είναι η γνωστοποίηση από πλευράς σας κάποιων προσωπικών σας στοιχείων.
 
Όταν κάνετε μια παραγγελία, θα σας ζητήσουμε το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν τα προϊόντα, τον αριθμό του σταθερού σας τηλεφώνου (ή όποιο άλλο τηλέφωνο θέλετε), την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, 
και στην περίπτωση που επιλέξετε οι πληρωμές σας να γίνονται μέσω πιστωτικής κάρτας και τον αριθμό και την ημερομηνία λήξεώς της.
 
Τα δεδομένα αυτά, με κανέναν τρόπο δεν θα αποκαλυφθούν, δημοσιοποιηθούν ή πωληθούν σε τρίτους, εκτός αν αυτό επιβληθεί από κάποια Δημόσια Αρχή (δικαστήριο κλπ.).
 
Τα ευαίσθητα στοιχεία σας, γνωστοποιούνται στην αρμόδια τράπεζα (π.χ. αριθμός πιστωτικής κάρτας) και ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ από τη βάση μας, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, 
εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ακόμη μεγαλύτερο επίπεδο ασφάλειας.
 
1.ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
 
1.1 Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρίας μας.
Με αυτόν τον τρόπο πληρωμής μπορείτε να μας καταθέσετε το αντίτιμο των αγορών στον τραπεζικό λογαριασμό της ΚΟΥΝΟΥΒΕΛΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ Α.Ε και να μας αποστείλετε email ή fax δίνοντας μας τον κωδικό της παραγγελίας σας.
 
Σε περίπτωση επιλογής ως τρόπου πληρωμής την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της ΠΩΛΗΤΡΙΑΣ  , ο Αγοραστής υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην Πωλήτρια δια αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας 
ή τηλεομοιοτυπίας (φαξ) την καταχώριση της εντολής πληρωμής δια ηλεκτρονικής τραπεζικής ή την απευθείας κατάθεση σε υποκατάστημα τράπεζας.
Για κάθε ζημία και βλάβη που ενδεχομένως υποστεί ο Αγοραστής εξαιτίας της χρήσης του λογισμικού χρηματοπιστωτικού φορέα ή εξαιτίας κακόβουλου λογισμικού που έχει εγκατασταθεί με ή χωρίς τη βούλησή του στο σύστημά του, 
η Πωλήτρια συμφωνείται ρητά ότι δεν φέρει καμία ευθύνη ούτε ο Αγοραστής έχει οποιαδήποτε αξίωση κατά της Πωλήτριας εξ αυτής της αιτίας.
Σε κάθε περίπτωση η Πωλήτρια θα αποστείλει και θα παραδώσει τα πωληθέντα Προϊόντα στον συμφωνημένο χρόνο όχι με την καταχώρηση της εντολής εμβάσματος – μεταφοράς χρημάτων, αλλά από την πραγματική πίστωση στο λογαριασμό της της αξίας τους.
Προεξοφλήστε την παραγγελία σας σε ένα από τους ακόλουθους λογαριασμούς των Τραπεζών που συνεργαζόμαστε
 
ΕΘΝΙΚΗ 662/44020146 GR 5001106620000066244020146
EUROBANK 0026 0182 87 0200 523943 GR9402601820000870200523943 26
ALPHA 13700 23 2000 6388 GR2201401370137002320006388
PROBANK 00700 5601 2012 GR2505400050000070056012012
 
Αν χρησιμοποιείτε web banking μπορείτε να κάνετε την κατάθεση του ποσού και να μας στειλετε με email στο info@kounouvelis.gr την απόδειξη της κατάθεσης. Επιλέξτε την τράπεζα που επιθυμείτε παραπάνω (κάνοντας click στην κάθε τράπεζα) και θα οδηγηθείτε στην στην αντίστοιχη σελίδα (web banking) της τράπεζας σας. 
 
1.2 Παραλαβή και πληρωμή της παραγγελίας σας στην έδρα μας.
Κάντε την παραγγελία σας στο www.e-kounouvelis.gr και παραλάβετε τα προϊόντα σας από την έδρα μας. 
 
2.ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Ο Αγοραστής επιλέγει τον τρόπο παραλαβής της παραγγελίας του 
(α) είτε από τις εγκαταστάσεις της Πωλήτριας που βρίσκονται στο δήμο Νέας Ιωνίας Αττικής οδός Σαπουντζάκη αρ. 7, 
είτε (β) με αποστολή στη διεύθυνση που θα υποδείξει στην Πωλήτρια 
Ο Αγοραστής ή τρίτο από αυτόν εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, οφείλει κατά τη στιγμή της παράδοσης να ελέγξει τα προς παραλαβή Προϊόντα για εξωτερικά ελαττώματα ή άλλες φθορές.
Η με οποιονδήποτε τρόπο αποσυσκευασία των Προϊόντων ή η ανάλωση αυτών, συνιστά πράξη οριστικής αποδοχής τους και ο Αγοραστής δεν έχει δικαίωμα επιστροφής τους μετά από τέτοια ενέργεια.
Η Πωλήτρια δεν αναλαμβάνει, ούτε υποχρεούται, ούτε παρέχει οποιουδήποτε είδους εγγύηση ή εξασφάλιση σε ό,τι αφορά την καταλληλότητα για τον επιδιωκόμενο σκοπό αγοράς, τον τρόπο χρήσης, 
ανάλωσης ή εγκατάστασης των Προϊόντων, που εναπόκειται αποκλειστικά και μόνον στη διακριτική ευχέρεια του Αγοραστή και αποκλειστικά και μόνον στη δική του σφαίρα επιλογής.
Η Πωλήτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε σωματική βλάβη ή τραυματισμό ή το θάνατο του Αγοραστή ή τρίτων παρόντων στην παράδοση προσώπων, που θα συμβεί κατά τη διάρκεια ή εξαιτίας της εναπόθεσης των Προϊόντων, 
πέραν των περιπτώσεων που προστιθέντες αυτής επιδείξουν δόλο ή βαριά αμέλεια που θα έχει ως αποτέλεσμα το γεγονός αυτό.
 
2.1. Αποστολή με όχημα εντός Αττικής 
Η εταιρία μας αποστέλλει την παραγγελία σας στην έδρα σας.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΗΣ ΛΥΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ.
Η παράδοση προϊόντων γίνεται πάντα στον ισόγειο χώρο της διεύθυνσης που θέλετε εκτός και εαν κατι άλλο συμφωνηθεί.
Τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον πελάτη και υπολογίζονται κατόπιν γνωστοποίησης της παραγγελίας και του περιεχομένου της.
 
2.2. Αποστολή με μεταφορική εταιρεία σε όλη την Ελλάδα
Η εταιρία μας αποστέλλει την παραγγελία σας σε πρακτορείο της επιλογής σας, στην έδρα του πρακτορείου στην Αθήνα.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΗΣ ΛΥΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ.
Τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον πελάτη και υπολογίζονται κατόπιν γνωστοποίησης της παραγγελίας και του περιεχομένου της.
 
2.3. Αποστολή με εταιρία ταχυμεταφοράς courier 
Η εταιρία μας αποστέλλει την παραγγελία σας με εταιρεία courier. Η παράδοση γίνεται κατόπιν συννενοήσεως.
Για τη διευκόλυνσή σας, πείτε μας αν έχετε προτίμηση σε κάποια εταιρία ταχυμεταφορών που τυχόν συνεργάζεστε.
Τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον πελάτη και υπολογίζονται κατόπιν γνωστοποίησης της παραγγελίας και του περιεχομένου της.
 
2.4. Παραλαβή από την έδρα του πωλητή
Η εταιρία σας δίνει τη δυνατότητα να λαμβάνετε τα προϊόντα που έχετε παραγγείλει από τις εγκαταστάσεις μας, κατόπιν επικοινωνίας μαζί μας. 
 
3.ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
 
Η επιστροφή και αντικατάσταση των ελαττωματικών προιόντων είναι εφικτή υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:
Eπικοινωνήσετε την ίδια μέρα ή την επομένη εργάσιμη ημέρα με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα
Tο προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί
Μόνο όταν τα προϊόντα βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε, χωρίς να έχουν ανοιχτεί ή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους, μαζί με όλα τα απαραίτητα έγγραφα, που αποδεικνύουν την συναλλαγή (π.χ. Δελτίο Αποστολής-Τιμολόγιο, Απόδειξη Λι
Ο Αγοραστής δικαιούται να ζητήσει είτε την αντικατάσταση των Προϊόντων που είναι ελαττωματικά κατά αντικειμενική και δίκαιη κρίση, είτε τη μείωση τιμήματος αγοράς αναλογικά με τη βαρύτητα του ελαττώματος.
Σε κάθε περίπτωση ο Αγοραστής αποδέχεται και συμφωνεί ότι η ευθύνη της Πωλήτριας περιορίζεται μέχρι τη συνολική αξία των ελαττωματικών προϊόντων και δεν εκτείνεται πέραν αυτής ούτε σε άλλες θετικές ζημίες που ο τελευταίος δύναται να επικαλεστεί ότι υπέστη
εξαιτίας του ελαττώματος ή των ελαττωμάτων, ούτε σε αποθετική του ζημία.
Στην περίπτωση που κάποιο είδος που παραλάβατε είναι προβληματικό μπορείτε να φέρετε/στείλετε το προιόν στο κατάστημα μας όπου επιβαρύνεστε το κόστος της μεταφοράς. 
Για την αποφυγή ταλαιπωρίας καλό είναι να ελέγχετε κατά τη στιγμή της παράδοσης της παραγγελίας σας 
την κατάσταση των προϊόντων και την συσκευασία τους προκειμένου να διαπιστωθούν εμφανή ελαττώματα (π.χ. σπασμένο προϊόν, λάθος προϊόν κτλ.).
Στην περίπτωση που σας στείλαμε λάθος είδος, σας στέλνουμε το σωστό και αναλαμβάνουμε κάθε κόστος μεταφοράς, παλιού και νέου προϊόντος
Δεν λογίζονται ως ελαττωματικά Προϊόντα που εκ παραδρομής παρήγγειλε ο Αγοραστής, ούτε Προϊόντα που υπέστησαν φθορές κατά την αποσυσκευασία από τον Αγοραστή, 
την τοποθέτηση, την ανάλωση και εν γένει από δικές του, υπαίτιες ή μη, πράξεις ή παραλήψεις.
 
4.ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ-ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
 
Η παραγγελία σας δύναται να καθυστερήσει για τους εξής λόγους:
 
4.1.Το προϊόν έχει καθυστερήσει να σταλεί από τον προμηθευτή μας
Για να μπορούμε να σας προσφέρουμε πολύ ανταγωνιστικές τιμές, παραγγέλνουμε τα προϊόντα μας από μια πολύ μεγάλη γκάμα προμηθευτών εγχώριων και διεθνών. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις όπου μια παραγγελία μας μπορεί να «κολλήσει» στο τελωνείο ή στη μεταφορά του,
με αποτέλεσμα να μην το έχουμε στις αποθήκες μας όταν υπολογίζουμε. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να οργανώσουμε την παραγγελία σύμφωνα με τα νέα δεδομένα.
 
4.2.Το προϊόν που παραγγείλατε έχει ήδη καταργηθεί και δεν είναι διαθέσιμο
Ανάμεσα στο πλήθος των προϊόντων που εκθέτουμε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα υπάρχουν σπάνιες περιπτώσεις όπου ο προμηθευτής ξαφνικά και απροειδοποίητα ανακοινώνει ότι τα καταργεί.
Στην περίπτωση αυτή υπάλληλος της εταιρείας μας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας για να σας δώσει όλες τις εναλλακτικές λύσεις
 
4.3.Σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών καθώς και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει την μεταφορά και παράδοση της παραγγελιάς σας
 
4.4.Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή/και η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) επικοινωνία μαζί σας (εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στην παραγγελία σας, είτε σε σχέση με το προϊόν είτε σε σχέση με την πληρωμή του) επειδή 
π.χ. τα στοιχεία σας που έχετε καταχωρήσει στην περιοχή μελών δεν είναι σωστά ενημερωμένα.
 
4.5.Λείπει κάποιο προϊόν από την παραγγελία μου
Σε περίπτωση που λείπει κάποιο προϊόν από την παραγγελία σας παρακαλούμε καλέστε μας στο 2102724383 για να σας βρούμε αμέσως λύση.
Αν το λάθος είναι δικό μας, αναλαμβάνουμε άμεσα την ευθύνη και θα σας στείλουμε το είδος το συντομότερο χωρίς καμία επιβάρυνση.
Αν είναι προιόν το οποίο δεν υπάρχει διαθέσιμο στις αποθήκες μας, θα σας ενημερώσουμε για το πότε το περιμένουμε και για το αν θα υπάρξει κάποια πιθανή επιβάρυνση για τη μεταφορά.
 
Το e-kounouvelis.gr δεν ευθύνεται για ελαττώματα ή κακή ποιότητα των προϊόντων που διαθέτει στους πελάτες του. Σε περίπτωση που στην παραδιδόμενη παραγγελία αποδεδειγμένα ανευρεθεί 
ελαττωματικό προϊόν διατηρείτε το δικαίωμα επιστροφής του με δυνατότητα αντικατάστασής του. 
 
 
5.ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
 
Εάν επιθυμείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το κατάστημα μας έγκαιρα, δηλαδη για παράδειγμα, πριν να έχει παραχθεί  παραγγελία η οποία 
θα απαιτούσε διαμόρφωση διαστάσεων στις διαστάσεις που εσείς επιθυμείτε κάτι που θα σήμαινε αλλαγή στις αρχικές διαστάσεις των υλικών, η πριν να παραγγείλουμε από 
προμηθευτή μας κάποιο είδος ειδικά για εσάς, που είτε δεν το έχουμε σε στοκ είτε η διαθέσιμη ποσότητα στην αποθήκη μας δεν ήταν αρκετή για να καλύψει το σύνολο της παραγγελίας σας. 
 
6.ΤΙΜΕΣ
 
Στις τιμές που αναγράφονται στο κάθε ένα από τα προιόντα της ΚΟΥΝΟΥΒΕΛΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ Α.Ε περιλαμβάνεται ΦΠΑ 23%. 
Οι τιμές αφορούν τις ποσότητες οι οποίες είναι διαθέσιμες στην αποθήκη μας, ενώ η ΚΟΥΝΟΥΒΕΛΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ Α.Ε διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τις τιμές χωρίς προειδοποίηση.
Για κάποιες περιοχές της Ελλάδας για τις οποίες ισχύουν μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ και εφόσον η παραγγελία σας γίνει με τιμολόγιο τότε οι τιμές των προϊόντων είναι χαμηλότερες από τις αναγραφόμενες κατά τον μειωμένο ΦΠΑ.
 
6.1.ΛΑΘΗ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ
Σε κάθε περίπτωση αν και καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ακριβή αναγραφή των στοιχειών, χαρακτηριστικών και των τιμών των προϊόντων που παραθέτουμε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν μπορούμε 
να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο εμφάνισης τυπογραφικών ή τεχνικών λαθών σε τιμές και χαρακτηριστικά προϊόντων.
Υπάρχει περίπτωση να έχει γίνει κάποιο λάθος κατά την ενημέρωση της τιμής του προϊόντος και να παρουσιάζει ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή. Παρακαλούμε στην περίπτωση που δείτε κάποιο 
τέτοιο προϊόν επικοινωνήστε μαζί μας πριν παραγγείλετε το προϊόν αυτό.
H Πωλήτρια δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη σε τιμές και χαρακτηριστικά προϊόντων.
 
H Πωλήτρια δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της www.e-kounouvelis.gr.,
τόσο όσον αφορά τα ακριβή στοιχεία που εκτίθενται όσο και των παρεχομένων, από το ηλεκτρονικό κατάστημα της, υπηρεσιών, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, 
που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτέρας βίας
 
7.ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ
Η Πωλήτρια συνεργάζεται με ειδικευμένους τεχνικούς, και μπορεί να αναλάβει την προμέτρηση, την συναρμολόγηση, την τοποθέτηση όλων των ξύλινων κατασκευών σας (κουζίνα, ντουλάπα, βιβλιοθήκη, γραφείο, πάτωμα, πέργκολα κλπ.)   
Το κόστος που αφορά κάθε μία από τις εργασίες γίνεται κατόπιν συνεννόησεως.
 
8. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της μεταξύ μας συναλλαγής είναι η γνωστοποίηση από πλευράς σας κάποιων προσωπικών σας στοιχείων.
Όταν κάνετε μια παραγγελία, θα σας ζητήσουμε το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν τα προϊόντα, τον αριθμό του σταθερού σας τηλεφώνου (ή όποιο άλλο τηλέφωνο θέλετε), την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, 
και στην περίπτωση που επιλέξετε οι πληρωμές σας να γίνονται μέσω πιστωτικής κάρτας και τον αριθμό και την ημερομηνία λήξεώς της.
Τα δεδομένα αυτά, με κανέναν τρόπο δεν θα αποκαλυφθούν, δημοσιοποιηθούν ή πωληθούν σε τρίτους, εκτός αν αυτό επιβληθεί από κάποια Δημόσια Αρχή (δικαστήριο κλπ.).
Τα ευαίσθητα στοιχεία σας, γνωστοποιούνται στην αρμόδια τράπεζα (π.χ. αριθμός πιστωτικής κάρτας) και ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ από τη βάση μας, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, 
εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ακόμη μεγαλύτερο επίπεδο ασφάλειας.
 
9.ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
 
Ο δικτυακος τόπος www.e-kounouvelis.gr είναι το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της ΚΟΥΝΟΥΒΕΛΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 
Όλο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Πωλήτριας
και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του Περιεχομένου του
Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας
της Πωλήτριας ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων